Unges holdninger til a-kasser - En kvalitativ undersøgelse

Formålet med denne undersøgelse er at indkredse, hvorfor mange unge fravælger medlemskab af en a-kasse enten ved, at de melder sig ud af a-kassen eller ved, at de aldrig bliver medlemmer.

Unges holdninger til a-kasser - En kvalitativ undersøgelse
Download rapporten (pdf)