Trivselsundersøgelse SOSU Uddannelser Greve

Denne rapport er det generelle resultat af SOSU Greves trivselsundersøgel- se, der er gennemført primært i juni måned 2008.

Trivselsundersøgelse SOSU Uddannelser Greve
Download rapporten (pdf)