Job og branchemæssige stressfaktorer - Dokumentation

CASA er efter anmodning fra Det personalepolitiske Forum blevet bedt om at udarbejde en dokumentationsrapport omkring arbejdsbetingede psykiske lidelser og stressfaktorer

Job og branchemæssige stressfaktorer - Dokumentation
Download rapporten (pdf)