Arbejdsmiljø i MED

Som led i genforhandlingen af MED-aftaler har CASA på foranledning af FOA, Fag og Arbejde, udarbejdet dette baggrundsmateriale, som er tiltænkt anvendt i arbejdet med at udforme og revidere arbejdsmiljøpolitikken i det nye MED-system

Arbejdsmiljø i MED
Download rapporten (pdf)