Danmarks Digitale Medborgerhuse

Kortlægningen, som er den første af sin slags, kaster lys over det blomstrende landskab af lokalgrupper, forældregrupper, faglige klubhuse, hobbygrupper, hjælpegrupper, sygdomsfællesskaber og værdifællesskaber mfl. som danskerne opretter og deltager i på Facebook.

Rapporten viser blandt andet:

• At op mod 3,3 mio. danskere har været aktive i digitale medborgerhuse i 2020

• At tonen i debatten er væsentlig bedre i de borgerdrevne ’medborgerhuse’ sammenlignet med tonen på mediernes og politikernes Facebooksider

• At vi i de digitale medborgerhuse udveksler sparring, gode råd, brok, ros, socialt samvær, hjælp, viden, pral og rådgivning om de mindste og største ting med folk vi ikke kender på forhånd

• At medborgerhusene forener den sociale, praktiske og politiske samtale. Men at debatten selv i de mest nørdede interessefællesskaber lynhurtigt bliver politisk

• At administratorerne i de mange Facebookgrupper yder en stor men overset indsats for vores digitale demokrati og civilsamfund

Hent rapporten her (pdf)